Oferowane usługi

  • Kamertonowa sesja indywidualna 150 zł/ 1,5h
  • Relaksacyjny koncert kamertonowy 40 zł
  • Warsztat Dwupunktu online ( zapraszam bezpośrednio na stronę : www.Ewolucje.com.pl
    – 400 zł / całość indywidualnego kursu  
    – 300 zł/ os w przypadku dwóch osób