Oferowane usługi

  • Kamertonowa sesja indywidualna 170 zł/ 1,5h
  • Relaksacyjny koncert kamertonowy 50 zł
  • Warsztat Dwupunktu online ( zapraszam bezpośrednio na stronę : www.Ewolucje.com.pl
    – 500 zł / całość indywidualnego kursu  
    – 400 zł/ os w przypadku dwóch osób